Het Danieli Museum

De concerten die door LOUIS POULET in het cultureel centrum Art et Jeunesse werden gegeven, waren in beeld gebracht door DANIELI die meer dan 100 didactische en versierende panelen schilderde. Ze illustreerde werken zoals De Vier Seizoenen van Vivaldi, de Schilderijen van een Tentoonstelling van Moussorgsky of ook de concerten De geschiedenis van de muziek instrumenten genoemd enz.

In 1962, creëerde MYRIAM PASCAL POULET met haar zuster DANIELI de reeks concerten Musique dessinée ("Getekende muziek"), een originele vorm van muziekinitiatie bestemd voor kinderen tussen 6 en 10 jaar. Het waren gecommenteerde "mini-concerten" waarin de tekenares ieder werk illustreerde door schetsen te tekenen op een groot blad papier gedurende de uitvoering van de muziek. Het programma was uitgezocht in de beschrijvende programmamuziek. De Musique dessinée was een groot succes in vele scholen en culturele centra.

Buiten een groot aantal olieverfschilderijen, is DANIELI ook de tekenares van geschilderde ramen (Kerk van Boendael, Kapel van Evere), van muurbekleding (zoals haar meesterwerk L'Eden tentoongesteld in het Huis van de Muziek) en van illustraties van meerdere muziekstukken (Petrouchka van Stravinsky, Tijl Uilenspiegel van Richard Strauss, Peter en de Wolf van Prokofiev).